Про проект

ПРОЕКТ 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES
Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище для українських університетів

Акронім (коротка назва проекту): QANTUS
Дата початку проекту: 01.12.2013
Тривалість проекту: 48 місяців
Дата закінчення проекту: 30.11.2017

Координатор (головний менеджер) проекту

Координатор проекту від України

ignar

Проф. Стефан Ігнар,
завідувач кафедри гідротехніки Варшавського університету наук про життя, Республіка Польща

 

Контакти:

тел.: + 48 22 593 52 70
факс: + 48 22 593 52 73
е-адреса: stefani@levis.sggw.pl

zakharchenko

Проф. Вадим Миколайович Захарченко, д.т.н., проректор з науково-педагогічної роботи Одеської національної морської академії

Контакти:

тел.: +38 048 728 31 57
факс: +38 048 728 31 57
e-адреса: zvn@onma.edu.ua

Мета проекту:

Мета проекту полягає в підвищенні якості та актуальності вищої освіти в Україні і збільшенні конвергенції з розробками ЄС шляхом розроблення кваліфікаційних рамок.

Завдання проекту:

 1. Аналіз існуючих стандартів і методологій розроблення кваліфікаційних рамок у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.
 2. Розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.
 3. Навчальні курси з розроблення та впровадження нових навчальних програм, сумісних з рамкою кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.

Напрями діяльності за проектом:

 1. Аналіз існуючих стандартів і методологій розроблення галузевих кваліфікаційних рамок.
 2. Розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування для України.
 3. Створення навчальних центрів.
 4. Створення та впровадження навчальних курсів з розроблення й реалізації нових навчальних програм, сумісних з рамкою кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування.
 5. Контроль якості.
 6. Розповсюдження результатів проекту.
 7. Управління проектом.

Очікувані результати:

 1. Рамка кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування для українських університетів.
 2. Створенні навчальні центри в університетах-партнерах.
 3. Розроблені та впровадженні навчальні курси.
 4. Веб-сайт проекту.
 5. Звіти та інші публікації за результатами проекту.

Основні результати проекту:

– Розроблено та затверджено Міністерством освіти і науки України Рамку кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах.

– Всі українські партнерські ВЗО створили навчальні центри, присвячені перепідготовці кадрів у сфері розробки та впровадження навчальних програм, сумісних з галузевими рамками кваліфікацій.

– Були розроблені, опубліковані та впроваджені в українських партнерських ВЗО 7 навчальних курсів.

– Загалом близько 300 співробітників українських університетів-партнерів пройшли підвищення кваліфікації на основі розроблених навчальних курсів та в ході навчальних візитів.