Засідання науково-методичних комісій

Засідання підкомісії з екології НМК №7 з біології, природничих наук та математики сектору вищої освіти НМР МОН України

 

На базі Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ), як одного з виконавців проекту Єврокомісії ТЕМПУС «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів», з 1 по 3 червня 2016 р. проходило засідання підкомісії з екології Науково-методичної комісії №7 (біологія, природничі науки та математика) сектору вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України.

Під керівництвом голови Підкомісії, проф. Т.А. Сафранова, завідувача кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ, обговорювалися проекти Стандартів вищої освіти для першого (бакалавра) і другого (магістра) рівнів спеціальності 101 – Екологія. В результаті жвавого професійного обговорення були узгоджені підсумкові версії цих стандартів, які мають бути в найближчий час передані на розгляд НМК №7.

У засіданнях взяли участь представники Національного транспортного університету (м. Київ), Житомирського державного технологічного університету, Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Київського національного університету будівництва та архітектури, Херсонського державного аграрного університету, Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Національного університету «Львівська політехніка», Буковинського державного медичного університету та Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

Сумісне засідання Комісії з екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування НМР МОН України і консорціуму проекту QANTUS в Умані

 

14-15 травня 2015 р. на базі Уманського національного університету садівництва проведено сумісне засідання Комісії з екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування НМР МОН України і консорціуму проекту 544524 «Qualifications Framework in Environmental Science at Ukrainian Universities / Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах» (QANTUS) за участі представників ВНЗ, які готують фахівців зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Після вітального слова ректора Уманського національного університету садівництва проф. О.О.Непочатенко учасники заслухали доповідь В.М. Захарченка, координатора української частини проекту, члена Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні, проректора Одеської національної морської академії, про розробку рамки кваліфікації у галузі “Environmental Science” в рамках проекту QANTUS.

Результати опитування роботодавців щодо компетентностей у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування представила Г.В. Тітенко, декан екологічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна.

Із доповідями, присвяченими розробці попередніх варіантів галузевої рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування, виступили голова комісії, ректор ОДЕКУ С.М. Степаненко та учений секретар комісії, декан еколого-економічного факультету ОДЕКУ О.Г. Владимирова.

Програма засідання

Презентація В.М. Захарченка, ОНМА (показ слайдів)

Засідання науково-методичної комісії з питань міжнародного співробітництва в ДУ НМЦ «Агроосвіта»

 

1 грудня 2014 року на базі ДУ НМЦ «Агроосвіта» (м. Київ, вул. Смілянська, 11) відбулося Засідання науково-методичної комісії з питань міжнародного співробітництва.

На засіданні були присутні керівники та співробітники міжнародних відділів, проректори з міжнародних зв’язків ВНЗ Мінагрополітики України, представники НМЦ «Агроосвіта». З доповідями виступили: представниця офісу Ерасмус+ в Україні Світлана Шитікова, представник Посольства Франції в Україні, радник з питань сільського господарства пан Ніколя Перрен, проректор з міжнародних зв’язків Полтавської державної аграрної академії О.О. Горб.

Учасники засідання мали можливість ознайомитись з проектом ТЕМПУС «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів», в якому беруть участь деякі аграрні ВНЗ. Керівник кабінету міжнародних зв’язків НМЦ «Агроосвіта» О.В. Гетя розповіла про мету, завдання та очікувані результати проекту. Крім того, представлено інформацію про роботу, яка уже була зроблена в рамках проекту, та про наступні кроки його реалізації. Було зазначено, що результати проекту, а саме галузеві рамки кваліфікацій у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування для України, нові навчальні курси та програми, результати досліджень та відвідування навчальних центрів будуть доступні для всіх ВНЗ Мінагрополітики.

Учасники засідання виявили велику зацікавленість проектом, зокрема його реалізацією та майбутніми планами, і виказали сподівання на те, що результати даного проекту принесуть користь всім аграрним ВНЗ України.

Засідання науково-методичної комісії з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування в Херсоні

 

28-30 травня 2014 року на базі Херсонського державного університету та Херсонського державного аграрного університету проведено засідання  комісії з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Науково-методичної Ради МОН України.

У засіданні взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, громадських екологічних організацій, вищих навчальних закладів, зокрема Одеського державного екологічного університету, що є одним з виконавців проекту Єврокомісії ТЕМПУС «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів».

На засіданні обговорювався широкий спектр проблем:

  • остання редакція «Закону про вищу освіту»;
  • розробка та впровадження Національної рамки кваліфікацій;
  • нормативно-методичне забезпечення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах;
  • стан розробки та затвердження Галузевих стандартів вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальностей екологічного напряму;
  • концепція реалізації державної політики щодо освіти для сталого розвитку;
  • підсумки других турів проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Екологія і охорона навколишнього середовища», всеукраїнської олімпіади за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; всеукраїнської олімпіади за спеціальністю «Екологічна безпека».

Засідання широко висвітлювалось в регіональних засобах масової інформації.

Презентація ректора ОДЕКУ, проф. С.М. Степаненко.