Конференції для викладачів і працедавців

Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України»

 

28–29 березня 2017 р. на базі природоохоронного та еколого-економічного факультетів ОДЕКУ відбулась Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України». Захід проходив за підтримки Міжнародної асоціації екологів університетів, Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та Координаційної ради програми «UNITWIN/ Кафедри ЮНЕСКО» в Україні.

У роботі конференції прийняли участь викладачі, науковці ВНЗ та інших установ України мм. Київ, Одеса, Львів, Кам’янець-Подільський, Харків, Полтава, Миколаїв, Дніпро, Суми, які ведуть підготовку фахівців як за спеціальністю 101 «Екологія», так і за іншими спеціальностями та напрями підготовки. Розглядались актуальні питання сьогодення стосовно нормативно-законодавчого та навчально-методичного забезпечення підготовки екологів у вищих навчальних закладах України, шляхи підвищення якості підготовки фахівців у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, структура та зміст екологічно спрямованих дисциплін в умовах переходу на нові стандарти вищої екологічної освіти України, а також особливості підготовки екологів у контексті освіти для сталого розвитку.

Представники кафедр ЮНЕСКО в Україні взяли участь у тематичному круглому столі «Основні напрямки гуманізації і екологізації вищої освіти України».

В рамках круглого столу «Впровадження галузевої рамки кваліфікації «Environmental Science» обговорювалися розробки за міжнародним проектом 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів».

Наукові семінари представника Університету Далхаузі, м. Галіфакс, Канада, в ОДЕКУ

 

17-18 грудня 2014 р. в Одеському державному екологічному університеті відбулися наукові семінари доктора Трі Нгуєн-Кванга (Tri Nguyen-Quang), доцента кафедри технічних наук Факультету сільського господарства Університету Далхаузі, м. Галифакс, Канада.

В ході семінарів були представлені доповіді за темами:

  • Conception and Modelling approach for the phenomenon found worldwide: harmful algae blooms (Концептуально-модельний підхід до глобально поширеного явища: шкідливих «цвітінь води»)
  • Potential impacts of climate change on Agriculture and Environment : Research orientations and Modelling concepts (Можливий вплив зміни клімату на сільське господарство і довкілля: напрями досліджень і концепції моделювання)

Завдяки актуальності даних питань і новизні підходів, пропонованих для їх вирішення, захід викликав значний інтерес з боку студентів і викладачів ОДЕКУ. Доповіді супроводжувалися презентаціями, відеосюжетами і фотоматеріалами, а також демонстрацією результатів комп’ютерного моделювання процесів, що вивчаються. У роботі семінарів взяло участь більше 50 магістрантів, аспірантів і співробітників університету.

У рамках проведення візиту відбулася зустріч представника канадського університету з адміністрацією, в ході якої обговорювалося плани і організаційні форми подальшої співпраці в галузі вищої освіти і науки.

Зокрема, були розглянуті аспекти проведення в найближчій перспективі консультацій і заходів по взаємодії в контексті виконуваного в ОДЕКУ під егідою Європейської Комісії проекту 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів».

В ході зустрічей з керівниками провідних наукових шкіл і науковою громадськістю Університету були визначені найбільш перспективні напрями спільних досліджень в галузі прикладної екології, агрометеорології та агроекології.

Регіональні конференції за проектом «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів» проведені в Одеському державному екологічному університеті

 

Три регіональні конференції для викладачів університету і організацій-працедавців були проведені в ОДЕКУ з початку виконання проекту. Вони присвячені обговоренню шляхів підвищення якості і актуальності вищої екологічної освіти в Україні і зближення його зі стандартами ЄС через розробку галузевих кваліфікаційних рамок.

До роботи конференцій залучені представники:

  • Українського наукового центру екології моря
  • Одеського державного селекційно-генетичного інституту
  • Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова
  • Департаменту екології і природних ресурсів Одеської облдержадміністрації
  • Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Перша конференція відбулася 16 травня 2014 р. Присутні були ознайомлені зі змістом і цілями проекту, а також очікуваними результатами від його реалізації за підсумками Першої координаційної наради – зустрічі учасників проекту, що проходила у Варшаві раніше в квітні.

На подальших двох конференціях (семінарах), що пройшли 17 вересня і 14 жовтня, були розглянуті результати навчальних візитів українських викладачів в Університет природних ресурсів і природних наук (Відень, Австрія) і Університет м.Ллейда (Іспанія). Увазі учасників цих семінарів були представлені рамки кваліфікації в галузі екологічної освіти, чинні в Австрії і Іспанії, особливості систем вищої екологічної освіти в цих країнах, процедури присвоєння кваліфікацій і видачі документів про освіту, структура і зміст програм і курсів дисциплін, впровадження Європейської системи трансферу оцінок (ECTS), використання дистанційного навчання, а також організація тренінгів для викладачів.

З наближенням закінчення першого року проекту необхідно підвести деякі попередні підсумки проведених заходів. Зокрема, можна констатувати успішний початок основних видів діяльності в проекті і активне залучення студентів, викладачів, наукових співробітників і представників організацій, зацікавлених в працевлаштуванні випускників ВНЗ за екологічними спеціальностями. Також слід зазначити, що зустрічі учасників згуртували колектив проекту і надихнули його на подальшу плідну роботу.