Генуя, Павія, 25 – 29 травня 2015

З 25 по 29 травня 2015 року відбувся навчальний візит представників українських організацій – членів консорціуму Темпус-проекту QANTUS до партнерських університетів Італії.

У навчальному візиті взяли участь національний координатор проекту проф. Захарченко В.М. (Одеська національна морська академія), Владимирова О.Г. (Одеський державний екологічний університет), Тітенко Г.В. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), Саковська О.М. (Уманський національний університет садівництва), Зазимко О.В. (Національний університет біоресурсів і природокористування України), Кректун Б.В. (Львівський національний аграрний університет), Кузьменко П.І. (Білоцерківський національний аграрний університет), Тимошенко Н.І. (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти), Гетя О.В. (Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»), Рожак В.П. (Інститут екології Карпат НАН України).

Учасники візиту відвідали університет м. Генуя і університет м. Павія та взяли участь у семінарах з питань, що стосуються тематики проекту та Європейського простору вищої освіти.

В університеті м. Генуя семінари проводили керівник служби міжнародних зв’язків Анжело Мусайо, професор Вінченцо Бьянко, професор Альфредо Скварцоні та доктор Моніка Пенцо.

В університеті м. Павія семінари проводили координатор програми Erasmus Mundus Міхаела Кобеллі та проф. Марія Конфалоніері.

В університеті м. Павія було організовано зустріч учасників візиту з українськими студентами, що навчаються в університеті.

Під час візиту відбувся обмін досвідом з італійськими партнерами та була зібрана інформація, що стосується Національної рамки кваліфікацій Італії, розроблення планових результатів навчання за освітніми програмами, впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, забезпечення якості вищої освіти, та інша корисна інформація, необхідна для виконання завдань проекту.

Презентації італійських професорів:

Alfredo Squarzoni – EU dimension of designing of SPs

Angelo Musaio – Structure & Governance Italian Universities

Maria A. Confalonieri – Higher Education in the EU

Monica Penco – SPs at Italian Universities

Vincenzo Bianco – Practical approach to the development of programs handbook

Vincenzo Bianco & Angelo Musaio – Italian HE system

The University of Pavia today