Краків, 6-10 листопада 2017

З 6 по 10 листопада 2017 року відбувся методичний візит представників українських організацій – членів консорціуму проекту Європейської Комісії 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах» (QANTUS) за програмою TEMPUS IV до Ягеллонського університету в м. Краків (Польща).

У методичному візиті взяли участь представники Національного університету “Одеська морська академія” (В.М. Захарченко, Д.Г. Парменова, Ю.С. Медведєва, А.С. Шестакова), Одеського державного екологічного університету (А.М. Польовий, О.В. Шаблій, К.Д. Гусєва), Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (К.Б. Уткіна, Н.В. Максименко), Національного університету біоресурсів і природокористування України (О.В. Зазимко), Львівського національного аграрного університету (О.Я. Іщенко), Уманського національного університету садівництва (І.І. Мостовяк), Білоцерківського національного аграрного університету (Т.М. Димань) та Департаменту вищої освіти МОН (А.В. Рибалко).

В ході візиту були проведені зустрічі з д-ром М. Франковичем, проф. Л. Хмєларжем, проф. В. Пєкошевські, д-ром Б. Жиль, І. Завіською, а також семінари з питань забезпечення якості освіти, розвитку міжнародних зв’язків та виконання міжнародних програм обміну викладачами та студентами.

Учасники візиту відвідали Факультет хімії з численними навчальними та дослідницькими лабораторіями, а також відділ міжнародних зв’язків Ягеллонського університету.